1. Ana Sayfa
 2. Kurumsal
 3. Misyon Ve Amaçlar

Misyon ve Amaçlar

Misyon

Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) ulusal ve uluslararası platformlarda Türk sanayicisinin ve işadamlarının etkin rol üstlenebilmelerini ve örgütlülüklerini sağlayabilmek, Türk sanayisinin gelişmişlik düzeyini arttırmak, üniversite ve sanayi işbirliğini tesis etmek amacıyla 1995 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı kurulduğu tarihten bu güne sivil toplumun bileştirici gücü olma hedefini sağlayarak etkin ve geniş kapsamlı temsil yeteneği ve söz söyleme gücü elde etmiştir. TÜSİAV sahip olduğu bu güçle Türk Sanayisinin ve İşadamlarının, ülkemiz ile birlikte kalkınmasını sağlamak, sorunlarına çözüm üretmek, bilim ve teknolojinin ışığında gelişimini tesis etmek, verimliliklerini sağlamak, inovasyona özendirmek amacıyla araştırma, görüş ve değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşır.

Amaçlarımız

 • Bilim ve teknolojinin değişimlerini ve olanaklarını çağın gereksinimleri dâhilinde yakından takip etmek, bu gelişmelerin iş hayatı ve sanayinin kullanımına aktarılması için çalışmalar yürütmek.
 • Üniversiteler ve eğitim kurumlarında sanayinin ve iş hayatının gelişimine yönelik teşvik edici panel ve seminerler düzenlemek ve katılım sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası bilgilerin düzenlenerek ulusal çıkarlarımız doğrultusunda iş hayatı ve sanayimizin kullanımına yönelik kaynak geliştirmek ve geliştirilmesini teşvik edici çalışmalar yürütmek.
 • Her türlü çıkar olgusundan uzak ulusal ve milli değerlerimiz doğrultusunda
 • STK’ların kurulmasına öncülük etmek ve var olan STK’ların üst çatı örgütlülüğünü üstlenerek birlikte faaliyetlerini teşkil etmek ve sürekliliğini sağlamak.
 • Ülkemiz sanayisinin ve iş hayatının gelişimini teşkil etmek için ulusal ve uluslararası görüşmeler yürüterek her türlü lobi faaliyetinde bulunmak.
 • Üniversite Sanayi işbirliği çerçevesinde üniversiteler ve onlara bağlı akademik kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek. Elde edilen enformasyonu sanayinin ve iş hayatının kullanımına açmak. Sanayi ve iş hayatının çalışma prensipleri ve pratiklerini üniversiteler ile paylaşmak.
 • Sanayi, iş hayatı ve üniversite bünyesinde başarılı çalışmalar yürüten, ülke kalkınmasına katkı sağlayan kişi ve kuruluşları özendirmek, başarılarının ve hizmetlerinin sürekliliklerini sağlamak amacı ile takdirname ve ödüller vermek.
 • Kamu kuruluşları ile iş hayatı ve Sanayinin birlikteliklerini teşkil etmek, iş hayatı ve sanayinin problemlerini ilgili kamu kuruşları ve bakanlıklar ile paylaşmak adına ziyaretler ve organizasyonlar düzenlemek.
 • Türkiye'de girişimcilik kültürünün oluşturulması ve girişimciliğin ana argümanlarının bireylere aktarılarak özendirilmesin sağlanması için faaliyetler yürütmek.
 • Türkiye'de her alanda verimliliğin sağlanabilmesi için araştırma çalışmaları yürütmek, raporlar hazırlamak ve bu çalışmaları gerekli kurum ve kuruluşlar ile paylaşmak.
 • Ülkemizin kalkınmasında etkin rol oynayacak işbirliklerin geliştirilebilmesi için üyelerimiz ve diğer sivil toplum kuruluşları üyeleri arasında eşleştirmeler yaparak etkin ve aktif ticari birliktelikler oluşturmak.
 • Genç işadamlarının sosyal sorumlulukların ve katılımcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayarak sanayi ve iş hayatı içerisinde daha aktif rol üstlenmelerini sağlamak.
TÜSİAV Sosyal Medya & e-Bülten
14 Mayıs 2017
Tusiav Başkanı Veli Sarıtoprak Popüleritesi
+ FOLLOW TWITTER
e-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Yeniliklerden haberdar olmak ister misiniz?